Z przyjemnością informujemy Państwa, że Pani Adwokat Anna Koźmińska w okresie od stycznia 2017 r. do marca 2017 r. udzielała będzie w ramach pomocy świadczonej przez Adwokaturę nieodpłatnych  porad prawnych w punktach bezpłatnej pomocy prawnej prowadzonych  przez Urząd Miasta w Toruniu

Zapraszamy Państwa do punktów w Toruniu przy ulicy:

Dziewulskiego 38: styczeń i marzec 2017 r.

 Wały gen. Sikorskiego 10: luty 2017 r.

Po szczegóły dotyczące:

  • osób uprawnionych do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w Toruniu,
  • zakresu świadczonej pomocy prawnej i szczegółowych godzin jej świadczenia, zapraszamy na strony:

Sąd Rejonowy w Toruniu Bezpłatna Pomoc Prawna

Urząd Miasta w Toruniu Nieodpłatna Pomoc Prawna

Jednocześnie informujemy, iż pomoc we wskazanych punktach świadczona jest przez kilku adwokatów, szczegółowe informacje na temat konkretnych godzin świadczenia pomocy przez adwokat Annę Koźmińską uzyskacie Państwo pod numerem telefonu naszej Kancelarii lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Torunia.

Przypominamy, że bezpłatne porady prawne :

udzielane są przez adwokata w zakresie prawa pracy, spraw administracyjnych, prawa podatkowego, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych, cywilnych i rodzinnych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Bezpłatna pomoc prawna polega na sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach czy wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego. Torunianie mogą liczyć również na pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata skorzystać mogą:

  • osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.: przemocy w rodzinie, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa, sieroctwa, ubóstwa czy wielodzietności
  • młodzież do 26. roku życia
  • seniorzy, po ukończeniu 65. roku życia
  • osoby, które korzystają z Karty Dużej Rodziny, tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu
  • każdy zagrożony lub poszkodowany (katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową)